Trudność Bitcoin Cash

Jednym z problemów, z jakimi zmierza się Bitcoin Cash, jest poziom trudności w rozwiązywaniu algorytmów. Jako że jest on ciągle ulepszany, poziom trudności można obecnie regulować. Co to oznacza dla kopiących? 

Czym Jest Trudność Bitcoin Cash? 

BCH odnosi się do poziomu trudności kopania kolejnego bloku. Wylicza ilość haszy, jakie należy wytworzyć celem opracowania wiążącego rozwiązania dla kolejnego bloku Bcash i otrzymania nagrody. Często dokonywane są poprawki, tak więc poziom trudności, z jakim możesz się być może zmagać dzisiaj, będzie niepodobny do Twojej przyszłej działalności kopiącej. Albo też każda faza rozwiązywania algorytmu dysponuje różnymi poziomami dostosowania (Bitcoin kurs USD). 

Co więcej, to właśnie owa trudność kopania w BCH utrzymuje generację bloku w jednym kawałku dla określonego czasu bloku, który musi upłynąć statystycznie pomiędzy wszystkimi blokami.

Zmiana Celu Trudności

Zmiana celu trudności w Bitcoin Cash odnosi się do spadku i wzrostu trudności generowania bloków na stałym poziomie. Trudność spada, jeśli poprzednie bloki produkowane były wolniej, niż dany okres czasu, zaś trudność wzrasta, jeśli poprzednie bloki były produkowane szybciej, niż przydzielony przedział czasowy. 

Dane są dwie reguły wyliczania spadku trudności: (1) Mediana Czasu Przeszłego (MTP) dla bloku obecnego jak i sześciu bloków poprzednich powinna przewyższać dwanaście godzin; oraz (2) W takim przypadku kopiący mogą być w stanie znajdować bloki około dwadzieścia procent łatwiej. 

Mniejsze nagrody za kopanie możesz otrzymać jedynie w przypadku stałego hashrate dla wzrostu trudności. Dzieje się tak ze względu na ogólny wzrost hashrate kryptowaluty w sieci. Obecnie kalkulatory kopania Bitcoin Cash oferowane są przez różne witryny dla kopiących celem wyliczenia swych zarobków. Jest to korzystne rozwiązanie, zwłaszcza dominujące zmiany w regulacji trudności.  

Jakie są potencjalne implikacje mechanizmu regulacji trudności BCH dla sieci Bitcoin? 

Ze względu na spore okno regulacji trudności, blockchain Bitcoin mógłby potencjalnie przechodzić przez wewnętrzne wahania bloku przez długi okres czasu. Chociaż cena Bcash waha się od 0.2 BTC do 0.4 BTC, oczekiwany interwał bloku Bitcoin wciąż wzrasta o około 25 procent do 12,5 minuty po uregulowaniu trudności. Ogólnie jednak mówiąc, może to nie być poważnym zmartwieniem, zwłaszcza w społeczności Bitcoin, gdyż może być niemożliwym utrzymanie przez BCH tak wysokich poziomów zmienności cenowych przez dłuższe okresy czasu. Problem ten również można rozwiązać w ciągu zaledwie kilku tygodni. 

Co jednak, jeśli zmienność cen się utrzyma i w związku z tym oscylacje hashrate ciągnąć się będą przez dłuższy okres czasu? Tak również może się stać. W takim przypadku może to mieć negatywny wpływ na obie waluty. Możesz przeczytać o Bitcoin kurs USD.

Nie trzeba dodawać, że mechanizm regulacji trudności Bitcoin Cash jest taką dobrą wieścią dla kopiących. Owszem, zdarzają się komplikacje, patrzmy jednak na to zawsze z lepszej strony. Twoje podejście zawsze ma kluczowe znaczenie, gdyż ma ono również wpływ na Twój sukces w tej niszy. Wciąż planowane są przyszłe postępy mające na celu zadbać, by Twoje kopanie było mniej kłopotliwe i bardziej dochodowe.